Chủ đầu tư: Viện kiểm soát – quận 2
Công trình: Phòng hội nghị
Với diện tích: Đang cập nhật.
Công việc thực hiện: Thiết kế và thi công.
Hạng mục: Phòng hội nghị
Phong cách thiết kế: Nội Thất hiện đại
Được thực hiện bởi: Công ty nội thất Thành Nam