Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Quận 5
Công trình: Văn phòng
Với diện tích: Đang cập nhật.
Công việc thực hiện: Thiết kế và thi công.
Hạng mục: Phòng kỹ thuật + Phòng tổ chức hành chính + phòng thư giãn
Phong cách thiết kế: Nội Thất hiện đại
Thiết kế và thi công: Công ty nội thất Thành Nam, hãy tham quan bộ sưu tập thiết kế của nội thất Thành Nam.

PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

PHÒNG THƯ GIÃN