Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Ngọc Tuấn – Thủ Đức

  1. Nội thất bếp – phòng khách với không gian mở.
  2. Phòng ngủ master Veener kết nội HMR sơn chống thấm.
  3. Phòng ngủ nhỏ: Veener kết nội HMR sơn chống thấm