TỦ BẾP TÂN CỔ ĐIỂN CUSTARD HOÀNG GIA

Chất liệu chính: Gỗ sồi, HMR sơn kháng ẩm
Bộ sản phẩm: Tủ bếp, tủ đứng, bàn soạn, bàn console.
Màu sắc: Trắng
Thiết bị: Thương hiệu Blum, Hafele
Đá: Kim sa nhũ vàng