Chủ đầu tư: Khang Điền

Địa điểm: Căn U2 Lovera Primer – Bình Chánh

Diện tích: 400m2

Phong cách: Hiện đại