Địa điểm: Quận 11 – TP.HCM

Diện tích: 30m2

Phong cách: Hiện Đại